Tietosuojaseloste                                                        Päivätty 20.9.2016

     Tietosuojaseloste

Piggy Creative (2706442-6)

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjä

Piggy Creative

Tehtaankatu 7

00140 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Laura Paananen

Tehtaankatu 7, 00140 Helsinki

+358 40 7186342

laura.paananen@bigture.fi 

Rekisterin nimi

Valokuvaajarekisteri (valokuvaajat) ja Asiakasrekisteri (valokuvauksen ostajat).

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen suojaaminen on meille erittäin tärkeää.

Valokuvaajana (jäljempänä sisällöntuottaja) henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on valokuvauspalveluiden liittyvien tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoitoon ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.

Asiakkaana (jäljempänä käyttäjä) henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on tiedusteluihisi vastaaminen, asiakastilisi hallinta ja kanssasi solmittujen valokuvaussopimusten käsittely ja kirjeenvaihto.

Noudatamme lain ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti velvoitteet henkilötietojesi yksilöimisestä, tunnistamisesta ja riskienhallinnasta.

Halutessasi (kysymme luvan tarjouspyyntösi yhteydessä) käytämme henkilökohtaisia tietojasi markkinointitarkoituksiin ja mainostaaksemme muita palveluja, jotka kiinnostavat sinua.

Valokuvauspalveluun liittyen saatamme ottaa yhteyttä sähköpostitse, postitse tai puhelimella. Jos et halua vastaanottaa suoramarkkinointia ja tietoa uusista palveluistamme, jotka kiinnostavat sinua, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä.

Rekisteröidyt

Rekisteröidyllä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassaoleva tai mahdollinen kuvauspalveluun liittyvä suhde tai asiakassuhde tai rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta velvoitteesta.

Rekisterin tietosisältö

Sisällöntuottajan perustiedot, kuten

Sisällöntuottajan yritystoimintaan ja laskutukseen liittyvät perustiedot, kuten

Sisällöntuottajan palveluihin liittyvät perustiedot, kuten

Käyttäjän palvelun tilaukseen liittyvät perustiedot, kuten

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot. Muut palvelun käytön yhteydessä vastaanotetut tiedot, kuten verkkoyhteyksien lokitiedot, palvelun käyttöön liittyvät lokit tai asioitaessa erikseen annetut tiedot. Tallennettavia tietoja ovat mm. selaimen tyyppi/versio, käytössä oleva käyttöjärjestelmä, viite-URL (sivu, jolla on käyty viimeksi), tiedustelevan tietokoneen isäntänimi (IP-osoite), palvelintiedustelun aika.

Rekisteritietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan ja rekisterinylläpitäjä huolehtii tietojen hävittämisestä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja säilytetään suojatusti pilvipalvelussa ja niitä kerätään palvelun suojatun yhteyden kautta toimivaan verkkopalvelimeen, joka on salasanasuojattu ja johon pääsy on ainoastaan bigture.fin erikseen valtuuttamilla asiakastietoja käsittelevillä henkilöillä.

Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi voimme luovuttaa tietoja viranomaisille. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Sivuston käytön analysointi ja evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään Google Analytics-palvelua, joka on Google Inc:n verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics-palvelu käyttää evästeitä, jotka ovat tietokoneelle tallennettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla voidaan verkkosivun käyttäjän toimintaa analysoida. Sivuston käyttöä koskevat ja evästeiden luomat tiedot siirretään ja ne tallennetaan yleensä google palvelimelle Yhdysvaltoihin. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston tarjoajan puolesta analysoidakseen käyttäjän verkkosivuston käyttöä, luodakseen sivuston toimintaa koskevia raportteja ja tarjotakseen muita sivuston käyttöä ja internetin käyttöä vastaavia palveluita sivuston operaattorille. Voit halutetessasi estää selaintasi tallentamasta evästeitä. Tutustu käyttämäsi selaimen käyttöohjeisiin. Haluamme kuitenkin ilmoittaa sinulle, että jos haluat tehdä näin, et ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston toimintoja täysin.

Käytämme evästeitä www.bigture.fi-sivustolla useissa paikoissa. Evästeet eivät vahingoita tietokonettasi, eivätkä ne sisällä viruksia. Pyrimme evästeiden avulla luomaan palveluistamme käyttäjäystävällisen, tehokkaamman ja turvallisemman sekä tarjoamaan yksilöityjä palveluita sekä kohdennettuja sisältöjä käyttäjälle.

Live Chat Palvelu

Bigturen Live Chat -palvelu auttaa kuvauspalveluun liittyvissä kysymyksissä yleisellä tasolla. Chat-palvelu on saatavilla vain tietyillä Bigturen sivuilla.

Bigture ei koskaan pyydä sinulta henkilökohtaista tietoa tai tilinumeroa live chatin kautta. Muista ettet jaa omia henkilökohtaisia tai tilitietojasi chatin kautta.

Chatissa käytyjä keskusteluja voidaan säilyttää laadun parantamiseksi. Tiedot säilytetään salattuina, ja niitä voidaan säilyttää yhdessä Bigturen käyttäjätietojesi kanssa.

Bigturen Live chatin tarjoaa kolmas osapuoli. Bigture ei vastaa chatin kautta saatujen virheellistentai tulkinnanvaraisten tietojen mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Chatissa annettavat tiedot tai neuvot eivät ole Bigturea tai muuta palveluntarjoajaa sitovia. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää vaatimuksia Bigturea tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan.

Henkilötietojen säännönmukainen hankinta

Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tai olemassaolevasta kolmannen osapuolen ylläpitämästä rekisteristä ja johon henkilö on antanut suostumuksensa henkilötietojen käyttämiseen markkinointia varten.

Tietojen siirto Euroopan Unioinin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity saa itseään koskevat tiedot allekirjoittamallaan tai muulla tavalla varmennetulla pyynnöllä.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä ylläpitäjä korjaa viipymättä Sisällöntuottajan vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Muut mahdolliset oikeudet

Sisällöntuottajalla ja Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.