Bigture.fi-palvelun kuvaajien sopimusehdot

 1. Palveluntarjoaja

Bigture.fi-palvelun toimittaa Piggy Creative (Y-tunnus: 2706442-6), Fredrikinkatu 67 D 40, 00100 Helsinki (jäljempänä Palveluntarjoaja). Palvelu löytyy osoitteesta: www.bigture.fi. Yhteishenkilö: Laura Paananen (laura.paananen@bigture.fi).

 1. Palvelun kuvaus

Palveluntarjoaja on Internetissä toimiva valokuvauspalveluja välittävä Bigture.fi, joka välittää valokuvaajille (jäljempänä “Sisällöntuottaja”) heidän kuvauspalveluihin liittyviä tarjouspyyntöjä, jotka tulevat palvelun asiakkailta eli käyttäjiltä (jäljempänä “Käyttäjä”). Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Sisällöntuottajille näkyvyyttä ja markkinoimaan palvelua edistääkseen tarjouspyyntöjen saamista. Palvelu koostuu useiden eri Sisällöntuottajien palveluun toimittamasta ja tarjoamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Palveluntarjoaja. Kuvauspalvelut (jäljempänä ”kuvauspalvelu”) on Sisällöntuottajien tarjoamaa ammattimaista valokuvauspalvelua erilaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin. Sisällöntuottaja määrittelee tarjoamansa kuvauspalvelut Palveluun rekisteröityessään.

 1. Sopimuksen kohde

Palveluntarjoaja myöntää Sisällöntuottajalle oikeuden markkinoida kuvauspalvelujaan Bigture.fi -verkkopalvelussa tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Palvelun tarjoaja tarjoaa sisällöntuottajien käyttöön näissä sopimusehdoissa myöhemmin yksilöitävät palvelut ja edut kuvauspalvelujensa myyntityön avuksi ja edistämiseksi.

 1. Palvelun provisio

Palveluntarjoaja veloittaa 15 prosentin (alv 0%) provision arvonlisäverottomasta kokonaissummasta, jonka Sisällöntuottaja on laskuttanut toteutuneesta tarjouspyynnöstä Käyttäjältä korvauksena Sisällöntuottajan tuottamasta kuvauspalvelusta. Provisio veloitetaan toteutuneen kuvauspalvelun jälkeen suoraan Sisällöntuottajalta. Palveluntarjoalla on oikeus muuttaa ansaintamallia, josta palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan vähintään kaksi kuukautta etukäteen.

 1. Palveluntarjoajan oikeudet päättää palvelusta

Palveluntarjoajalla on oikeus päättää palveluun kelpuutettavat Sisällöntuottajat. Palveluntarjoajalla on oikeus päättää sisällöstä ja tehdä perusteltuja muokkauksia. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päättää palveluun kelpuutettavasta sisällöstä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia Sisällöntuottajan Palveluun luotuun profiilin ja siinä oleviin sisältöihin, mikäli se kokee tämän olevan sekä palvelun sekä kuvaajan edun mukaista ja perusteltua. Palveluntarjoaja on kuitenkin tätä ennen velvollinen pyytämään Sisällöntuottajaa itse tekemään vaaditut, todenmukaiset, perusteltavissa olevat muutokset.

Mikäli Sisällöntuottaja ei ole pyynnönkään jälkeen suorittanut vaadittavia muutoksia, on Palveluntarjoajalla oikeus tehdä kyseiset muutokset omatoimisesti, ilmoittaen kuitenkin tätä ennen asiasta kuvaajalle.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muokata tai poistaa osia sen tarjoamista palveluista. Palvelua kehitetään jatkuvasti eteenpäin, joten sen ominaisuudet tulevat olemaan jatkuvassa muutoksessa. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin toimimaan niin, että sisällöntuottajille koituisi tästä mahdollisemman vähän haittaa.

 1. Palveluntarjoajan oikeus käyttää sisällöntuottajan sisältöjä ja palveluntarjoajan velvollisuudet

Sisällöntuottajan tuodessa sisältöä palveluun se antaa Palveluntarjoajalle oikeuden käyttää näitä sisältöä palveluun liittyvässä toiminnassa rajatta, eikä vaadi sisällönkäytöstä rojalteja tai muuta erillistä korvausta. Palveluntarjoaja pyrkii Sisällöntuottajan sisällöllä edistämään palvelun markkinointia ja näkyvyyttä Käyttäjille sekä käyttämään sisältöä myyntityön apuna.

Palveluntarjoajalla on velvollisuus markkinoida palvelua Käyttäjille. Palveluntarjoaja on velvollinen markkinoimaan bigture.fi -palvelua asiakkaille ja siten edistämään yhteydenottoja Käyttäjiltä Sisällöntuottajille.

 1. Henkilötietojen käyttö ja rekisteriseloste

Tiedot henkilötietojen käyttötarkoituksesta löytyvät bigture.fi:in rekisteriselosteesta. Tämä dokumentti on saatavilla osoitteesta: www.blog.bigture.fi/tietosuojaseloste.

 1. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja purkaminen

Sopimus astuu voimaan sisällöntuottajan rekisteröityessä bigture.fi-palveluun kuvaajalomakkeen kautta. Tämä edellyttää huolellista tutustumista näihin sopimusehtoihin ja kuvaajalomakkeen yhteydessä olevan ”hyväksyn sopimusehdot”-kohdan hyväksymistä. Palveluntarjoaja vahvistaa erikseen sisällöntuottajan hyväksymisen palveluun.

Sopimus ja siten sisällöntuottajan jäsenyys palvelussa on voimassa toistaiseksi. Sopimus on voimassa kunnes jompikumpi osapuolista ilmoittaa kirjallisesti toiselle osapuolelle palvelusopimuksen päättymisestä. Palvelun irtisanomisaika on 14 päivää ellei toisin sovita.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa palvelusopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli oleellisella tavalla toimii näiden sopimusehtojen vastaisesti, vilpillisesti tai aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa toiselle osapuolelle. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopimusosapuolten tulee ensitilassa ilmoittaa toisilleen tällaisista syistä.

 1. Hinnat

Sisällöntuottajien tulee sisällyttää Palvelussa tarjoamiinsa kuvauspalveluihin kulloinkin voimassa oleva ALV ja huolehtia maksuun liittyvistä lakisääteisistä velvoitteistaan.

 1. Laskutus

Sisällöntuottaja esiintyy sopimus- ja muissa suhteissa omissa nimissään. Sisällöntuottaja vastaa laskutuksesta Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välillä.

Palveluntarjoaja laskuttaa Sisällöntuottajaa toteutuneen kuvauspalvelun jälkeen. Palveluntarjoaja laskuttaa lähtökohtaisesti Sisällöntuottajia sähköpostiin toimitettavalla laskulla. Paperilaskun lähettämisestä Palveluntarjoaja perii viiden (5) euron lisäkulun, samoin kuin laskua koskevasta maksumuistutuksesta. Sisällöntuottajalla tulee olla laskutusta varten y-tunnus tai kuulua laskutuspalveluun.

 1. Sopimukset ja kommunikaatio käyttäjien kanssa

Sisällöntuottajalla on oikeus päättää itsenäisesti mitkä tarjouspyynnöt hän ottaa vastaan. Tarjouspyyntö on joko vapaamuotoinen kysely tai sisällöntuottajan itse määrittämä palvelupaketti, jonka käyttäjä voi valita. Sisällöntuottaja on velvollinen vastaamaan Bigture.fi:n kautta tuleviin yhteydenottoihin. Sisällöntuottajan tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle tarjouspyynnön hyväksymisestä/hylkäämisestä 24 tunnin sisällä tarjouksen saamisestaan.

Palveluntarjoaja ei ole sopimusosapuoli Käyttäjän ja Sisällöntuottajan välisessä, Bigture.fi-palvelun kautta solmitussa toimeksiannossa, vaan palveluntarjoaja välittää ainoastaan tarjouspyyntöjä Sisällöntuottajille.

Sisällöntuottajan hyväksyessä Bigture.fi-palvelun kautta tullut tarjouspyyntö on sisällöntuottajan velvollinen maksamaan palvelun tarjoajalle sovitun provision mukaisen korvauksen. Palveluntarjoajalla ei ole minkäänlaista vastuuta Käyttäjän tai kolmannen tahon Sisällöntuottajalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Sisällöntuottaja vastaa tarjoamiensa palveluiden lainmukaisuudesta.

Sisällöntuottaja vastaa itsenäisesti toimintaansa liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa palvelunkäyttäjiin ja muihin mahdollisiin kolmansiin osapuoliin. Sisällöntuottaja esiintyy sopimus- ja muissa suhteissa omissa nimissään.

Palveluntarjoaja voi olla Sisällöntuottajaan ja Käyttäjään yhteydessä kuvauspalvelun toteutumisen jälkeen Palvelun laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Sisällöntuottaja vastaa itsenäisesti Bigture.fi-palvelussa annetuista profiilinsa tiedoista ja niiden paikkaansa pitävyydestä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vetää profiilin pois palvelusta, mikäli Sisällöntuottaja ei toistuvista huomautuksista huolimatta korjaa virheellisiä tietoja profiilissaan. Palveluntarjoaja pidättää myös oikeuden määritellä mitkä tiedot sisällöntuottajan profiilissa tulee olla täytetty, jotta profiili on julkaisukelpoinen.

 1. Asiakkaan kuvien toimitus ja kuvien säilytys

Sisällöntuottaja sitoutuu Palvelua käyttäessään ja tarjouspyynnön hyväksyessään toimittamaan sovitun materiaalin Käyttäjälle 30 pv sisällä kuvauspalvelun jälkeen. Sisällöntuottajan tuottaman kuvauspalvelun sisältämät kuvat tulee Sisällöntuottajan säilyttää Käyttäjän tarjouspyynnön mukaisesti 6kk salasanasuojatussa verkkogalleriassa.

 1. Rekisteröityminen

Bigture.fi -palvelun käyttö edellyttää sisällöntuottajan rekisteröitymistä, tarvittavien tietojen täyttämistä palveluun ja sopimusehtojen hyväksymistä. Sisällöntuottajalta tulee löytyä y-tunnus laskutusta varten. Tarkistamme sisällöntuottajan luottotiedot hänen rekisteröityessään palveluun.

 1. Sisällöntuottajan oikeus päättää tarjoamasta

Sisällöntuottajalla on oikeus päättää itsenäisesti, missä (1-3) kuvauskategoriassa hän tarjoaa kuvauspalveluitaan.